Spelers, staf, directie en voltallig kantoorpersoneel steunen NEC door coronastop heen

Spelers, staf, directie en voltallig kantoorpersoneel van N.E.C. steunen de club door zich te committeren aan het maatregelenpakket in lijn met het akkoord dat de sociale partners (FBO, VVCS, ProProf en CBV) in het betaald voetbal met elkaar hebben afgesproken. Binnen dit pakket, dat breed wordt gedragen in het voetbal, zijn afspraken gemaakt over onder meer het inleveren van salaris en het afzien van premies en bonussen.

Spelers, staf en directie steunen met het commitment de club in een tijd waarin de financiële gevolgen van de coronacrisis hard aankomen. Afgelopen week is ook het kantoorpersoneel ingelicht over de maatregelen nadat met de technische kant van de club een collectief akkoord was bereikt. Het voltallige kantoorpersoneel van N.E.C. heeft zich aangesloten bij deze ondersteunende actie N.E.C. door de coronacrisis te helpen. Zij doen onder dezelfde voorwaarde mee aan deze maatregel en dus leveren ook zij collectief in.

Ongelooflijke brede betrokkenheid

“We zitten in een fase die vraagt om betrokkenheid en loyaliteit van iedereen die onze club een warm hart toedraagt”, vertelt algemeen directeur Wilco van Schaik. “Ondanks de boodschap die niet leuk te brengen is als je spelers om een loonoffer komt vragen was er direct begrip. De perceptie in de voetballerij is totaal verkeerd over voetballers. Aangezien iedereen denkt dat iedere voetballer een grootverdiener is. Maar met een gemiddeld salaris van rond de Eur 2.700,- in de Eerste Divisie is er in onze divisie geen sprake van grootverdieners. Dus is elke euro er eentje die hard aan komt bij onze spelers en stafleden. Maar de bereidwilligheid bij de spelers en staf was vanaf mijn eerste gesprek enorm groot. Zij denken in het belang van de club en zien de noodzaak de club nu te helpen overleven. Uiteraard draag ik als directeur met mijn managementteam ook bij door in te leveren. Gesprekken met ons kantoorpersoneel volgden na het akkoord met de spelers en het raakte mij dat het voltallige kantoorpersoneel zich aansloot bij het akkoord met de spelers. Dan spreek je echt van collectieve solidariteit. Dat tekent deze club, deze cultuur en de mensen. Maar dat kun je pas echt zien als de nood hoog is. Dan wordt de daad bij het woord gevoegd. Dat gebeurde en dat maakt veel los merk ik. Dit is een voorbeeld voor velen. Wij als personeel voelen dat wij ook een signaal moeten geven aan onze supporters, onze businessclub leden, de gemeente, de Provincie. We kunnen niet alleen om hulp en steun vragen en zelf niets doen. Dit is weer een stap in de redding van N.E.C. door de crisis heen. We zijn er nog niet, we hebben nog veel steun en hulp nodig van alle eerder genoemde partijen. Maar dit is een hele mooie stap, ik ben er trots op dat dit uit de boezem van de club, vanuit de mensen, komt”.

“Er zijn nog veel onzekerheden”, geeft Van Schaik ook aan. Hij verwacht komend seizoen financieel gezien een flinke terugval. “We moeten behoorlijk op onze liquide middelen interen. Daarnaast houden we op dit moment rekening met een teruggang van twintig tot veertig procent in onze begroting. We moeten alle zeilen bijzetten en zullen met iedereen die betrokken is bij de club vechten voor het voortbestaan van N.E.C.. We hebben daarbij seizoenkaarten, businesseats/loges en partners, de gemeente en Provincie, de KNVB en landelijke overheid hard nodig. Alleen gaan we het zeker niet redden, dan is het klaar in Nijmegen. Het is daarom goed dat we bij onszelf beginnen en als club, als personeel inleveren en zo bijdragen de schade van Corona te beperken.”

Signaal van supporters en sponsoren

Positief is ook de betrokkenheid van supporters en sponsoren. Van Schaik: “We gaan morgen starten met de verkoop van onze seizoenkaarten tijdens de unieke ‘Deur Rij Mert’. De verwachtingen zijn hoog als ik onze supporters moet geloven. Men wil de club juist nu laten zien dat de club er niet alleen voor staat. Dus we verwachten de komende weken dat supporters hun steun zullen laten zien en gelden. Eerder deden ze dat al door ook bijna collectief geen geld terug te vragen met betrekking tot het oude seizoen. Dat was al geweldig. Bijna 100% van de businessclub leden maakte ditzelfde gebaar. Vanuit onze OSRN business leden krijgen we nu de steun dat vele mensen, ongeacht wat er gebeurt, nu al willen verlengen. Van twee stoelen tot loges/skyboxen tot partnerships. Dat is loyaliteit, vertrouwen en steun. Dat is ‘Samen ten strijde trekken’”.

De algemeen directeur heeft nog een dankwoord over als slotwoord. “Eerlijk moet ik ook bekennen dat we deze steun hard nodig hebben in ons reddingsplan. Via deze weg wil ik namens de voltallige organisatie van N.E.C. iedereen ontzettend bedanken voor hun steun tot nu toe aan onze club. Deze steun en support geven ons de kracht met z’n allen op het stadion, spelers, stafleden, de academie en het kantoorpersoneel er elke dag keihard voor te gaan en te blijven vechten voor een toekomst voor N.E.C.”