PB l VI Excellent gaat bij Quick 1888 bouwen aan een top-jeugdopleiding

Nederland barst van het voetbaltalent. De levensader van het Nederlandse voetbal is de opleiding. Toch zijn er nog vele uitdagingen op dit gebied. VI Excellent wil een aantal van deze uitdagingen oppakken.

Het is moeilijk talentrijke jeugd te selecteren in de leeftijdcategorieen 8-12. Want wie de beste is op deze leeftijd is dat lang niet altijd wanneer hij of zij 18 is. Het geboortemaand effect is inmiddels een bekend fenomeen. De kinderen die de gelukkige zijn te worden geselecteerd door een topvoetbalopleiding van een BVO komen in een omgeving terecht die een goede opleiding garandeert. De self fulfilling prophecy doet de rest: ze krijgen meer en betere training. Van betere trainers. Spelen tegen betere tegenstanders en met betere medespelers. Het effect: uiteindelijk blijken ze aan de eindstreep ook de beteren. Toch gaat er veel talent verloren in met name de jongste leeftijdscategorieen. VI Excellent wil in dit gat springen door een grotere groep van talentvolle jeugdspelers een topopleiding aan te bieden. We richten ons met name op de spelers in deze categorie die net buiten de boot vallen bij een BVO.

Concept
VI Excellent gaat in de leeftijdscategorie 8-12 jaar een top opleiding aanbieden. Spelers die zich aansluiten gaan competitie spelen in de hoogste jeugdelftallen van Quick 1888 in deze categorie. Zij krijgen training van door VI Excellent aangesteld (top)trainers die UEFA gekwalificeerd zijn en hun sporen in het voetbal hebben verdiend (Aangesloten trainers o.a. Ulrich Cruden, Rick van Eijk, Hans Loen en ook looptrainer Theo Joosten is benaderd). De intensiteit en kwaliteit van de trainingen is vergelijkbaar met BVO niveau en we de hebben de ambitie het zelfs beter te doen. Spelers worden integraal begeleid. Voetbaltalent is een voorwaarde, doorslaggevend voor de ontwikkeling tot topvoetballer zijn vooral andere kwaliteiten. Daarbij speelt ook de sociale omgeving een belangrijke rol. Ouders maken deel uit van het aangeboden ontwikkeltraject.

Quick 1888
In het seizoen 2020-2021 zou de samenwerking met Quick 1888 aanvangen met twee teams in de jonge jeugd categorieen JO O-9, JO O-10 en JO O-11. Deze teams zullen uitkomen op het hoogste jeugd niveau. Door de Covid-19 crises en de beperkingen die dit met zich meebrengt zullen we bescheidener beginnen met één team in zowel de JO O-9 als JO-10 categorie. We zullen een groeimodel hanteren en in de komende jaren uitgroeien tot een jeugdopleiding in de categorieen JO O-9 t/m JO 0-12. De ambitie is het niveau van de opleiding BVO NEC te benaderen en bij voorkeur overtreffen. Spelers moeten op latere leeftijd instromen bij BVO’s dan wel de jeugdopleiding van Quick 1888 versterken.
Er is gekozen voor een samenwerking met Quick 1888 vanwege een aantal kenmerken van deze traditie rijke Nijmeegse vereniging. Nijmegen is een voetbalstad met enorm veel talent. Quick 1888 is een club met een rijke historie en een geweldige geografische ligging in de stad. De club heeft een volkse aard en heeft de ambitie terug te keren als top amateurvereniging. VI-Excellent en Quick 1888 hebben elkaar daar gevonden en zijn uiterst complementair in het verwezenlijken van hun doelstellingen. Het bouwen van een top jeugdopleiding om de club Quick 1888 terug te brengen naar zo hoog mogelijk amateur niveau.

Model VI Excellent
Quick 1888 en VI Excellent gaan een overeenkomst aan waarbij Quick 1888 de jeugdopleiding voor de genoemde leeftijdsklassen uitbesteedt. Spelers die deel uitmaken van deze categorie zijn volledig lid van Quick 1888 en hebben daarnaast een opleidingsrelatie met VI Excellent. VI Excellent financiert de kwaliteit en intensiteit van de opleiding met behulp van een aantal sponsoren die het jeugdvoetbal in de regio Nijmegen een warm hart toedragen.

Persberichten stuur je in via deze pagina