PB | Martin Maassen herkozen als voorzitter van AGOVV

Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van AGOVV op maandag 8 juli hebben de leden ingestemd met een nieuwe bestuurssamenstelling.

AGOVV werkt in de nieuwe bestuurssamenstelling met een Dagelijks Bestuur en een Algemeen Bestuur. De leden van het Algemeen Bestuur sturen hierbij werkgroepen aan en koppelen een paar keer per jaar (of indien nodig vaker) terug naar het Dagelijks Bestuur. Martin Maassen is de voorzitter van dit bestuur, met Ton van Beek als plaatsvervangend voorzitter. Daarnaast zullen Marcel van der Sluis (Accommodatie), Rene Hulshoff(Communicatie), en het tweemanschap Peter Koopman & John van Uffelen (Facilitaire Zaken) zitting nemen in het bestuur. Hans Davelaar blijft secretaris.