De Bataven wil starten met VoetbalPlus bij voldoende belangstelling

Het jeugdbestuur van vv de Bataven gaat onderzoeken of het mogelijk is om te starten met het zogenaamde VoetbalPlus.

VoetbalPlus is bedoeld voor jongens en meisjes met een fysieke of verstandelijke beperking (bijvoorbeeld autisme, TOS), die cognitief of sociaal emotioneel niet meekunnen met leeftijdsgenoten en beter tot hun recht komen in een speciaal voetbalteam. Maar het is geen G-voetbal. G-voetbal gaat uit van de gebruikelijke spelregels. VoetbalPlus geeft meer ruimte aan de individuele beperking.

In beweging zijn, plezier beleven en samen voetballen, zoals dat past bij deze groep. Dat zijn de uitgangspunten van VoetbalPlus bij vv de Bataven. De bedoeling is om te beginnen met VoetbalPlus voor jongens en meiden van 7 tot en met 10 jaar.

De eerste stap die we als vereniging willen zetten, is het inventariseren van de belangstelling voor VoetbalPlus in en rondom Gendt. Dat doen we door dit bericht te plaatsen op onze site. Een aantal scholen hebben wij aangeschreven met het verzoek dit bericht onder de aandacht te brengen van leerlingen en ouders, bijvoorbeeld door het te plaatsen in de schoolkrant of op de site.

De Bataven wil starten met VoetbalPlus, als er voldoende belangstelling voor is. Daarbij is het nadrukkelijk niet onze bedoeling om spelers, die al actief zijn bij omliggende voetbalverenigingen, weg te trekken. Wij richten ons op nieuwe aanwas. Bij de mogelijke invoering van VoetbalPlus bij de Bataven worden de ter zake deskundigen van de KNVB betrokken. Vooraf gaan we kort in gesprek met de nieuwe spelers om de talenten en uitdagingen door te nemen, zodat iedereen op zijn manier kan meedoen met de training.

Belangstellenden voor VoetbalPlus bij vv de Bataven kunnen zich vóór 1 mei 2019 aanmelden bij Martijn Engels via email: Batavenplusteam@gmail.com