Bestuur SCE slaat alarm “Onvoldoende vrijwilligers”

Tijdens de Algemene Ledenvergadering heeft het bestuur haar ernstige zorgen uitgesproken over de situatie bij de vereniging S.C.E. Onvoldoende vrijwilligers. Het is natuurlijk een open deur,  maar daarom is het probleem niet minder.  Integendeel zelfs.Er is weinig  aanvulling, c.q. vervanging van het huidige kader. Een zorg die overigens niet alleen bij S.C.E, maar ook bij meerdere verenigingen speelt.  En toch zullen er mensen moeten opstaan en in actie moeten komen. Tijdens ons bestuursoverleg komt dit onderdeel steeds vaker en indringender naar voren. Het huidige bestuur is inmiddels al een hele tijd actief voor S.C.E.

De vereniging S.C.E moet er rekening mee gaan houden dat wij er een keer mee gaan stoppen. Misschien niet allemaal tegelijk, maar met slechts 4 bestuursleden en te weinig kader op allerlei andere plekken wordt het wel steeds lastiger om een vereniging te besturen. We houden het allemaal nog redelijk draaiend, maar als er plots mutaties optreden door ziekte of om andere redenen, dan heeft S.C.E een groot probleem.

Het is dus van groot belang dat er uitbreiding en/of vervanging komt van de organisatie van S.C.E.  Het zou natuurlijk verschrikkelijk zijn, wanneer wij stoppen en er geen vervangers zijn.  S.C.E wordt dan een stuurloos schip en dat kan en zal de KNVB en de gemeente zeker niet accepteren. Kort door de bocht.

Als die situatie zich gaat voordoen wordt S.C.E opgeheven.  Zo zijn vele clubs ons al voorgegaan. Dat willen we toch niet laten gebeuren. S.C.E speelt op een fantastisch sportcomplex, met prima kleedkamers en een volledig gerenoveerd clubhuis. Het is dan ook in het belang van het voortbestaan van S.C.E nodig dat leden, ouders opstaan om te helpen om de vereniging te besturen.

Ik heb mij persoonlijk in die zin al uitgelaten tijdens een interview in Lindenholt Leeft. Wij willen nu een duidelijk signaal binnen de vereniging afgeven. Uiteraard hopen wij dat het niet tegen dovemansoren is gezegd.  Op veel onderdelen zijn extra handen nodig.  Dit hoeft niet gelijk te betekenen dat je in het bestuur of jeugdcommissie of een andere commissie zitting moet nemen.

Je kunt voor bestuursaangelegenheden ook projectmatig meedraaien. Vergaderen om te vergaderen willen en doen we ook niet. Via diverse sociale media is de communicatie kort en directer. En op afstand kun je dan heel goed operabel zijn. Verder zijn barmedewerkers meer dan welkom en er is altijd een plaatsje in een van de commissies die S.C.E heeft. Kom eens praten dan kunnen we samen bespreken op welk gebied je interesse ligt of wat je voor S.C.E zou kunnen doen. Iets wat bij je past.

Stuur ook jouw persbericht in via dit formulier!
Meer uit deze klasse hier