Hans van Geffen en Ruud Marks benoemd tot ereleden van FC Zutphen

Zutphen – Zaterdagavond vond de zeer druk bezochte nieuwjaarsreceptie plaats van FC Zutphen in het clubgebouw aan het Meijerinkpad.

In zijn nieuwjaarstoespraak maakte voorzitter Joop Vreman bekend, dat er twee leden tot erelid werden benoemd, vanwege hun grote verdiensten voor de club.

Allereerst was dit de afgetreden 2e voorzitter Hans van Geffen. Joop Vreman roemde hem voor zijn jarenlange inzet voor de SV Zutphen, de voorloper van FC Zutphen. Hans van Geffen was bij deze vereniging zowel penningmeester als voorzitter. Na de fusie was hij, vanuit het nieuw gevormde bestuur, aanspreekpunt en coördinator van het nieuw aan te leggen sportcomplex “t Meijerink, dat 2 jaar geleden werd opgeleverd. In totaal is hij 50 jaar lid van beide verenigingen.

Hans van Geffen en Ruud Marks benoemd tot ereleden van FC Zutphen

Hans van Geffen (l)en Ruud Marks (r) benoemd tot ereleden van FC Zutphen

Ruud Marks was vanaf 2004 penningmeester van WHCZ, de voorloper van FC Zutphen. Hij maakt deel uit van een familie die zich jarenlang heeft ingezet als vrijwilliger van Wilhelmina SSS/ WHCZ/ FC Zutphen. Bij hem waren de gelden in goede handen, aldus voorzitter Joop Vreman. Er moesten forse bedragen worden uitgegeven. Dank zij Ruud Marks hoefden mensen binnen de vereniging geen slapeloze nachten te hebben dat de financiën niet op orde waren.

Beide heren werden uitgebreid in het zonnetje gezet.

Lennart Spits het 1200e lid van FC Zutphen.

Op de nieuwjaarsreceptie van FC Zutphen kon voorzitter Joop Vreman met trots meedelen, dat zich kort geleden het 1200e lid had aangemeld.

Dit betrof het pupillen lid Lennart Spits. Hij werd uitgebreid gehuldigd tijdens de receptie, en kreeg van de club een shirt, trainingspak, bloemen en een herinneringsdiploma. Na het 600e jeugdlid, in de persoon van Joey Nieuwenhuis, was dit opnieuw een prachtige mijlpaal, aldus Joop Vreman.

Hij sprak daarom ook waarderende woorden uit voor al die vrijwilligers, binnen FC Zutphen, die er voor zorg dragen dat de sfeer en betrokkenheid bij zo’n grote vereniging uitstekend is, en  men kan bogen op een goede organisatie nu en voor de toekomst.

Lennart Spits het 1200e lid van FC Zutphen

Lennart Spits het 1200e lid van FC Zutphen

Door: Gerjan Nijland