DVV wilt stap maken naar de toekomst

Duiven – Tijdens de nieuwjaarstoespraak van voorzitter Hugo Boschker werd nadruk gelegd op de stap naar de toekomst.  De spelers van DVV1 ontwikkelen zich naar tevredenheid, aldus Rini Kromdijk in de laatste DVV post. Ofschoon we op dit moment nog onderaan staan, doen wij volop mee in de race voor klasse behoud. En als het ons lukt en wij hebben de mogelijkheid staf en spelers te behouden dan staat er voor het seizoen 2015-2016 een beloftevol team met veel spelers uit eigen jeugd. Dave de Jong gaat ons aan het einde van dit seizoen verlaten. Hij heeft er dan 2 moeilijke, maar uitdagende jaren op zitten. Zijn start juli 2013 was, zoals bekend, verre van rooskleurig. De 1ste stap was het zoeken naar plus minus 16 spelers, allen van buiten DVV. De 2de stap en tevens de meest moeilijke “ hoe maak je in korte tijd van deze spelers een team?” Dat gaat niet vanzelf, dat is kei en kei hard werken en dat is wat hij en zijn staf hebben gedaan.

Het resultaat mag er zijn. DVV1 is anno 2015 weer een team; een hogere positie in de 2de klasse i is nog slechts een kwestie van tijd. Dave, jouw prestatie wil ik weergeven in twee woorden: trots en dankbaar. Je mag a. trots op jezelf zijn en b. DVV is jou dankbaar dat er weer een 2de klasse waardig team staat. Het komende seizoen ga je naar DVC’26. Uiteraard wens ik jou bij jouw nieuwe club als hoofdtrainer veel succes toe, maar het meeste succes wens ik jou bij DVV na de winterstop. Nu bekend is dat Dave vertrekt, start de zoektocht naar een nieuwe trainer. Bij dit proces zal de technische staf, de spelers en jeugdopleiding betrokken worden. Ik wens voetbalzaken hierbij aller succes toe.
Op voetbaltechnisch gebied zijn we gericht bezig de jeugd op een hoger niveau te brengen. Techniek en het op een zo hoog mogelijk niveau aanbieden van selectie voetbal is 1, maar onze aandacht voor recreatief voetbal, voor het verenigingsleven en onze maatschappelijke functie mogen niet minder zijn. Het komende jaar zullen wij hier ook blijvend aandacht voor houden.
We zitten als vereniging in een lastige periode. De kosten gaan op alle fronten omhoog en de inkomsten blijven achter. Een nieuwe te vormen sponsorcommissie zal hierin mede verandering moeten brengen. Het zou geweldig zijn als er leden zijn die zich geroepen voelen om daar zitting in te willen nemen, het is echt dringend noodzakelijk.
De activiteitencommissie is onlangs versterkt met een 3-tal jonge en enthousiaste dames. Deze commissie zal dit jaar en de komende jaren allerlei activiteiten organiseren. En niet alleen om extra inkomsten te genereren, maar ook om een nog grotere binding met elkaar te bewerkstelligen, aldus voorzitter Boschker. Bron : DVV

Stand DVV 1 in deze poule