Standpunt bestuur AGOVV met betrekking tot coronavirus

Naar aanleiding van de door het kabinet en het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) aangescherpte maatregelen rondom de verspreiding van het Coronavirus, heeft het bestuur van AGOVV besloten om ALLE activiteiten op ons sportpark tot 1 april a.s. op te schorten.

We hopen op ieders begrip voor deze vervelende, maar ons inziens noodzakelijke maatregel.

Het bestuur van AGOVV.