PB l Bestuursleden Businessclub FC Lienden stellen hun functies beschikbaar vanaf het nieuwe seizoen

Lienden – Zoals al eerder naar buiten is gebracht zullen de bestuursleden van de Stichting Ondersteuning Lienden per 30 juni 2020 stoppen met hun werkzaamheden en sponsoring.

Daarbij hebben ook de bestuursleden van Businessclub FC Lienden aangegeven per deze datum hun functies beschikbaar te stellen.

 

De reden die hieraan ten grondslag ligt, is dat wij onze primaire doelstelling hebben behaald. Maar nu is het tijd voor anderen om het stokje over te nemen.

 

Wij communiceren dit nu zo vroeg mogelijk om bestaande en nieuwe leden/supporters/sponsoren  in staat te stellen om een gezamenlijk en breed draagvlak en passie te creëren voor continuering van dit unieke en belangrijke deel van de vereniging.

 

Een belangrijk aspect om volgend seizoen door te kunnen spelen met Zondag 1 is dat er een hoofd- c.q. shirtsponsor nodig is. Wij hopen dan ook dat zich mensen melden, die deze rol op zich willen nemen.

 

Wij zullen er alles aan doen om dit seizoen op een goede en waardige manier af te sluiten voor iedereen die betrokken is bij FC Lienden.

FC Lienden©

Verslag/kopij insturen naar de redactie kan via deze PAGINA

Plaats HIER jouw oproep voor een oefentegenstander. #meerbereik

Klik hier voor het plaatsen van Vacature voor Senioren