PB l Achilles’29 soap duurt voort, bestuur is verbijsterd na actie familie Derks

Donderdagmiddag 17 oktober 2019 werd duidelijk dat de familie Derks (via een van hun B.V.’s) de boedel van de failliete Stichting (STAA) van de curator heeft gekocht. Achilles’29 heeft vanzelfsprekend ook geboden op de boedel, maar is door de familie Derks kennelijk overboden.

In de media en op de website van de familie Derks is verklaard dat het bestuur van Achilles’29 op basis van valse verklaringen zou hebben getracht aanspraak te maken op vrijwel de gehele boedel. Dit is pertinent onjuist. Het bestuur van Achilles’29 heeft betwist dat een groot aantal zaken in eigendom toebehoorde aan STAA. Een aantal zaken die de curator tot de boedel rekende zijn eigendom van Achilles’29 of zijn door sponsoren aan Achilles’29 in bruikleen gegeven. Er was dus sprake van een verschil van inzicht over de eigendomsrechten.

De curator heeft schriftelijk bevestigd dat een groot aantal zaken niet tot de boedel van het failliete STAA behoorde. De uitlatingen van de curator van gisteren in de media kan Achilles’29 niet plaatsen. De curator heeft het belang van de schuldeisers te dienen en niet het belang van de familie Derks. Achilles’29 is een van de grootste schuldeisers van STAA.

Achilles’29 probeert om op een fatsoenlijke wijze haar eigendommen te beschermen. En ja, door de mooie constructies die in het verleden, nota bene door de familie Derks als bestuurders, zijn verzonnen is het niet allemaal even transparant. En dat laatste is juist waar Achilles’29 nu hard aan werkt, een transparante vereniging!

De boedel van STAA bestaat onder meer uit voetbalkleding, ballen, doelen. Zaken waar enkel Achilles’29 belang bij heeft.

Verder heeft de familie verklaard dat er zaken uit de boedel verdwenen zouden zijn, welke verklaring in een interview door Mw. E. Derks weer is ingetrokken. Er worden dus veel feitelijke onjuistheden door de familie Derks geuit. M, met welk doel deze onjuistheden worden geuit is Achilles’29 niet duidelijk.

De curator meldt in de media dat Achilles’29 zichzelf in de voet heeft geschoten. De curator gaat hier volledig voorbij aan de reden waarom STAA in faillissement is geraakt. STAA was een stichting om een BTW voordeel te behalen bij aankopen van Achilles’29. Er zou dus geld over moeten blijven. In plaats daarvan heeft STAA enorme schulden op de balans staan. Schulden die niet gemaakt zijn om spullen voor de vereniging te kopen en dus een BTW voordeel te behalen. Dit alles onder verantwoordelijkheid van de bestuurders van STAA.

De sloten van onder meer het clubhuis van Achilles’29 zijn geforceerd met een bevel dat de curator bij zich had. In een eerdere e-mail van de curator aan de vereniging vroeg de curator om medewerking van de vereniging om tot overdracht van goederen te komen. Die medewerking had Achilles’29 uiteraard willen geven, echter een verzoek om de deur te openen of sleutel te overhandigen is nooit gedaan. In plaats daarvan zijn er sloten geforceerd en onnodige kosten gemaakt. De sleutels zijn nu in het bezit van de familie Derks, en de familie weigert de sleutels aan Achilles’29 te overhandigen. Juridisch klopt dit van geen kanten.

Donderdagmiddag heeft Achilles’29 geconstateerd dat er zaken door de familie Derks zijn meegenomen die aantoonbaar niet behoren tot boedel van STAA. Er is onder meer een privé laptop van een van de leden meegenomen. Achilles’29 overweegt om hiervan aangifte te doen bij de politie.

De familie Derks heeft de toegangspoort van het sportcomplex op slot gedaan en de sloten van de opstallen op dit moment in bezit. De familie Derks weigert de sleutels van de nieuwe sloten af te geven aan Achilles’29 en stelt dat zij de leden van Achilles’29 niet zal toelaten tot sportpark de Heikant.
De familie Derks probeert het Achilles’29 dus onmogelijk te maken om dit weekend te voetballen.
Jeugdleden stonden gisteren zelfs al voor een gesloten poort. Klaar om met plezier te gaan trainen, werden zij niet tot sportpark de Heikant toegelaten. Het bestuur vindt het triest dat de familie Derks geen enkele vorm van medeleven toont voor de vele spelers en vrijwilligers en voor een escalatie van de situatie kiest.

De handelwijze van de familie Derks is tegen alle juridische regels. De familie Derks neemt het recht in eigen hand en weigert een uitspraak van de rechter af te wachten. Achilles’29 heeft sportpark De Heikant op basis van overeenkomsten en opstalrechten in gebruik. Pas wanneer uit een gerechtelijke uitspraak zou volgen dat Achilles’29 geen recht heeft op gebruik van sportpark De Heikant kan de toegang worden ontzegd. De familie Derks heeft tot op heden geen gerechtelijke procedure tegen Achilles’29 opgestart.

Achilles’29 heeft reeds op 2 augustus 2019 aan de familie Derks voorgesteld om via een mediator in overleg te treden over het gebruik van sportpark De Heikant. Achilles’29 heeft daarbij aangeboden dat een marktconforme huurprijs zou worden afgesproken en de afspraken over het gebruik duidelijk zouden worden vastgelegd. De familie Derks heeft telkens geweigerd om op dit voorstel in te gaan. Achilles’29 heeft meermaals aangeboden huur te betalen, maar als gevolg van het faillissement van STAA is onduidelijk aan wie en welk bedrag aan huur moet worden voldaan. Achilles’29 is nooit aangesproken door de curator om huur te betalen. De te betalen huur is vanzelfsprekend opgenomen in de exploitatiebegroting en dit zou Achilles’29 graag betalen, echter tot een gesprek hierover is het ondanks verzoeken daartoe nooit gekomen.

Achilles’29 heeft voor de tweede keer bemiddeling van het gemeentebestuur ingeroepen; die naar de mening van zowel Achilles’29 als de burgemeester een duidelijke afspraak met de familie had om hangende het conflict geen acties te ondernemen.

Helaas is deze afspraak tot verbazing van bovengenoemde partijen niet nagekomen.
De KNVB staat volledig achter Achilles’29 en zal er alles aan doen dat de competitiewedstrijden dit weekend gespeeld kunnen worden.

Bestuur Achilles’29