PB l HANS VAN DEN BIGHELAAR (L) NIEUWE VOORZITTER VAN NIVO SPARTA

Zoals bekend heeft onze huidige voorzitter Bert Wernke begin van dit jaar aangekondigd dat hij na 6 jaar plaats wil maken voor een nieuwe voorzitter. Het bestuur van N.I.V.O.-Sparta is zeer verheugd te kunnen mededelen dat Hans van den Bighelaar bereid is gevonden Bert op te volgen als voorzitter van N.I.V.O.-Sparta.

Hans is 55 jaar, woonachtig in Rossum, getrouwd met Esther en vader van drie kinderen. Hans is zeker geen onbekende van N.I.V.O.-Sparta en was ook in de periode 2005- 2009 voorzitter van ons jeugdbestuur en interim voorzitter van het hoofdbestuur.

Per direct zal Hans zitting nemen in het dagelijks bestuur en kan hij zich op deze wijze inwerken en langzaam de taken van Bert overnemen waarbij de formele voordracht van Hans zal plaatsvinden tijdens de Algemene Ledenvergadering in het najaar.

Verheugd zijn wij ook dat Bert Wernke nauw verbonden blijft met N.I.V.O.-Sparta en samen met Maurice Moolenaar onze businessclub blijft leiden, coördinator is van het meisjesvoetbal en deelneemt in de commissie ‘Normen en Waarden’.

Foto: Marco Oomen

Foto: (Van links naar rechts) Hans van den Bighelaar en Bert Wernke