SKV speelt belangrijke rol als voetbalwerkplaats in de zomerstop

Wageningen – Wouter Kolthek en Mark Tijhuis ervoeren met hun werk in de zorg de positieve invloed van voetbal op mensen uit kwetsbare doelgroepen. Daarom kwamen zij met het idee om een werkplaats op te richten waarin deze sport een belangrijke plaats inneemt. SKV uit Wageningen wilde graag meewerken en vervult daarmee niet alleen een belangrijke maatschappelijke functie, maar heeft er ook een grote groep vrijwilligers bij.

Dat Kolthek en Tijhuis bij SKV terecht kwamen, is geen toeval. “SKV was één van de eerste Nederlandse clubs met G-voetbal en zet zich daar nog steeds voor in. Een aantal cliënten speelde ook al G-voetbal bij deze club. Het contact was dan ook gemakkelijk gelegd en we waren er na de presentatie van ons projectplan snel uit met de club”, legt Kolthek uit.

In eerste instantie begonnen Kolthek en Tijhuis vrijwillig aan het project, maar inmiddels valt het onder zorginstelling ’s Heeren Loo en heeft het de officiële benaming De Voetbalwerkplaats. Met de zorginstelling RIBW, Sportservice Wageningen en SKV heeft het partners gevonden die het project ondersteunen.

Het is een begeleide leerwerkplek voor vijftien mensen met een WLZ- (Wet langdurige zorg) of WMO-indicatie (Wet maatschappelijke ondersteuning en participatie). Kolthek en Tijhuis krijgen hulp van statushouders. Zij zetten zich als vrijwilliger in voor het project.

Vaardigheden

“De ‘voetbalwerkers leren de vaardigheden die nodig zijn om bijvoorbeeld de kantine te draaien, de velden te onderhouden en de kleedkamers schoon te maken. Dit gebeurt op dagen dat er verder niemand op de club aanwezig is. Voor een aantal cliënten is het een doel om toe te werken naar een vrijwilligersrol bij SKV of een betaalde baan”, vervolgt Kolthek.

SKV is blij met de extra handen. “Er is een groep vrijwilligers die de accommodatie onderhoudt, maar die wordt steeds ouder en nieuwe aanwas is er nauwelijks. Dat wij werk oppakken, wordt dan ook als zeer prettig ervaren. Het is fijn dat er op sommige dagen ook mensen van de vaste vrijwilligersgroep komen om ons te helpen of iets uit te leggen. Extra leuk is het dat we met de groep af en toe ook het onderhoud verzorgen en trainen in Stadion de Wageningse Berg. Het is een bijzondere historische plek. Voor onze cliënten is dat een fantastische ervaring.”

Trainen en wedstrijden

Naast het samenwerken vormen de cliënten van De Voetbalwerkplaats een voetbalteam. Elke werkdag trainen zij bij SKV. “De cliënten beleven veel plezier aan het voetballen. Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten. Een aantal cliënten geeft tegenwoordig ook zelf een deel van de training. Het is ook mooi om te zien dat een aantal steeds beter en fitter wordt.”

Elke maand staat er ook een wedstrijd op de planning. “Meestal tegen een bedrijf of organisatie uit de stad. Voor hen is een wedstrijd tegen ons het ideale bedrijfsuitje. Iedereen beleeft op het veld een hele leuke dag. Dat wij op deze manier verbinding leggen met de stad maakt het project uniek.”

Kansen in de toekomst

Voor de toekomst ziet Kolthek veel kansen. “Ons doel is om vijf dagen in de week met vijftien mensen aan de slag te kunnen, bij deze club of eventueel meerdere clubs. Omdat alle faciliteiten door onze aanwezigheid open zijn, biedt dit ook de gelegenheid voor andere partijen om de velden en het clubhuis te huren of te gebruiken. We proberen nu ook de Gemeente Wageningen nog meer te betrekken bij ons project, omdat wij voor nog meer kwetsbare burgers van Wageningen een mooie opstap kunnen zijn om te participeren in de samenleving.”

Ook hebben meerdere clubs en organisaties interesse getoond in De Voetbalwerkplaats. “’s Heeren Loo is landelijk, dus we kunnen met de juiste faciliteiten en partners het project ook ergens anders uitrollen. We komen dan ook graag in contact met andere partijen. Zeker voor clubs met een tekort aan vrijwilligers kunnen wij veel betekenen.”

Tekst : KNVB  Foto: HGVoetbal

Meer nieuws lees je hier