SV HATERT MAAKT DOORSTART MET EEN NIEUWE BESTUUR

SV Hatert heeft een nieuw bestuur. Na de recentelijke bestuurscrises, als gevolg
waarvan het voortbestaan van de bijna 90-jarige vereniging aan een zijden draad
hing, kan er onder leiding van de nieuwe voorzitter Tom Kolber een doorstart
worden gemaakt.

De Algemene Ledenvergadering van maandag 14 mei jl. ging
unaniem akkoord met de voorgedragen kandidaten, zodat het bestuur nu als
volgt is samengesteld:
Voorzitter: Tom Kolber; Secretaris: Frits Albers; Penningmeesters: Geer Lemmers
en René Wilbers; Leden: Theo Schutten en Edwin Nas.

De nieuwe bestuursleden kunnen waar nodig rekenen op de ondersteuning door
tal van ervaren en kundige clubmensen. Vermoedelijk wordt het bestuur nog
enigszins uitgebreid.
De nieuwe voorzitter gaf in zijn openingswoord aan het verleden te willen laten
rusten en zich voluit te zullen richten op de toekomst, waarbij de jeugd het
speerpunt wordt. Het eerste elftal is vooralsnog een zorgenkindje. Een groot deel
van het huidige team vertrekt naar elders en het zal niet meevallen de selectie
weer tijdig op peil te brengen. Maar er wordt zeer hard aan gewerkt, en nu het
zich laat aanzien dat Hatert 1 zich op wonderbaarlijke wijze als derdeklasser gaat
handhaven, vergemakkelijkt dat de zaak wellicht. Nieuwe spelers zijn van harte
welkom.