Samenwerking voetbalvereniging Zelhem/Zelos

Zoals jullie weten is er in opdracht van het bestuur van zowel Zelhem als Zelos een werkgroep in het leven geroepen om een verregaande samenwerking tussen beide verenigingen te onderzoeken en een advies hierover uit te brengen aan beide besturen.

De afgelopen maanden is de werkgroep Samenwerking Zelhem / Zelos druk bezig geweest met de analyse voor een samenwerking tussen beide verenigingen, dit gebeurt met begeleiding van de KNVB.

Om de werkgroep te ondersteunen in het voorstel naar de besturen is het belangrijk om te weten wat er speelt bij de leden van beide verenigingen. Wat zijn voor de leden belangrijke kernwaarden van de vereniging? Wat maakt de vereniging uniek? Hoe ziet men de toekomst?

Om deze informatie naar boven te krijgen werkt de KNVB met zogenaamde spiegelbijeenkomsten. Op deze bijeenkomst wordt onder begeleiding van een onafhankelijke medewerker van de KNVB gebrainstormd over zaken die onder de leden spelen bij een in onze ogen noodzakelijk samenwerking om het voetballandschap in Zelhem ook in de toekomst te kunnen waarborgen. De uitkomsten van deze spiegelsessies worden door de werkgroep meegenomen naar het advies richting bestuur van beide verenigingen. Jullie bijdrage is dus erg belangrijk!

Van belang is dat er een brede samenstelling is van alle geledingen van de vereniging , ook de jeugd, dus ouders moeten ook gehoord worden. Vandaar dat ouder(s) van jeugdleden nadrukkelijk worden verzocht ook te reageren op deze uitnodiging.

Aanmelding kan via het volgende emailadres: werkgroep@vvzelhem.nl. Rechtstreeks aanmelden bij één van de werkgroep leden mag ook. Graag opgave voor 26 april.

De bedoeling is dat we per vereniging een groep van maximaal 25 leden samenstellen uit alle geledingen. De bijeenkomst is op 1 mei a.s. om 19.30 uur in de kantine van Zelhem.

 

Alle uitslagen, de stand en het programma van de klasse vind je op onze klassenpagina.