Rhelico kiest voor prestatief voetbal op zaterdag

Op 2 februari jl. is een lang proces van gesprekken voeren met betrokkenen over voetballen op zaterdag & zondag afgerond. Rhelico stapt met ingang van het seizoen 2017-2018 definitief over met het prestatievoetbal naar zaterdag. Het merendeel van de spelers wenst op zaterdag actief te zijn.

In het afgelopen decennia is de animo voor het prestatieve zaterdagvoetbal bij Rhelico stijgende. Jeugdleden geven aan op zaterdag te willen voetballen bij de overstap naar de senioren. Het is een trend als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen. Rhelico wil bouwen aan een nieuwe organisatie vanuit visie op maatschappelijk trends.

Bij Rhelico is getalsmatig de zaterdagafdeling al groter. De nadrukkelijke voorkeur voor voetbal op zaterdag geldt op dit moment voor de spelers tot de leeftijd van ca. 23 tot 25 jaar. Het is een rijpingsproces van jaren geweest om deze stap te kunnen maken. Rhelico wil een vereniging zijn waar zowel prestatieve als recreatieve voetballers mogelijkheden hebben zich te ontwikkelen en thuis te voelen.

Door concentratie van spelers, vrijwilliger, sponsoren en publiek kan gezamenlijk gewerkt worden aan een betere organisatie en toekomst voor RVV Rhelico. Jeugdspelers kunnen voor de club worden behouden na de overstap naar de senioren. Prestatief kunnen talentvolle jeugdspelers beter doorstromen naar het 1e zaterdagelftal. Op zaterdag is er sprake van een groter potentieel van spelers (ledenaanwas) en publiek. Dat alles biedt tevens kansen voor stijgende inkomsten uit kantine, sponsoring en recette. Rhelico wil met de switch nieuwe energie in de club brengen.

Vacatures
Voor seizoen 2017-2018 is als gevolg van de switch de positie van alle stafleden vacant geworden. Rhelico is op zoek naar een hoofdtrainer, keeperstrainer en begeleiding voor het eerste zaterdagelftal. Er is bij Rhelico ruimte voor spelers die op dit moment elders actief zijn, maar kansen bij Rhelico zien.

 

Tekst: Rhelico

Meer over deze club vind je hier