Nijmeegse volksclub De Blauwe Jungskes (SCH) opgeheven "Open brief bestuur en reacties betrokkenen"

NIJMEGEN – Na ruim 95 jaar is het doek gevallen voor de Nijmeegse voetbalclub SCH. Het is de club niet gelukt een plan te maken om de organisatie te verbeteren. 

Slotwoord van het bestuur van SCH

Via dit bericht bevestigt het bestuur van SCH dat de club ophoudt te bestaan. De afgelopen tien jaren kenden ups en downs. Zo speelden SCH 1 zondag en het ‘recent’ opgestarte SCH 1 zaterdag sportieve wedstrijden die heel vaak – met goed voetbal – winnend werden afgesloten. Met een aantal heel enthousiaste en capabele mensen aan boord leek de sportieve weg naar boven weer gevonden. Helaas werden de positieve geluiden toch ook nog te vaak ontsierd door wanordelijkheden en excessen waarbij (enkele) leden van SCH betrokken waren. Dit heeft geleid tot het tijdelijk staken van deelname van alle teams aan de competities van de KNVB. De club benadrukt graag dat het merendeel van de teams ten onrechte de gevolgen heeft ondervonden van een kleine groep mensen die zich niet wist te gedragen.


De KNVB heeft SCH een paar maanden de tijd gegeven om orde op zaken te stellen en onder andere een veilig sportklimaat rondom het voetbalveld te organiseren. Helaas moet – zoals te lezen was in de lokale media – geconstateerd worden dat het bestuur van SCH er niet in geslaagd is om het door de KNVB gevraagde plan van aanpak op te stellen. De plannen die werden opgetekend konden niet rekenen op de goedkeuring van het merendeel van de (meest betrokken) leden die van zich hebben laten horen. Omdat deze leden zelf niet met een alternatief plan van aanpak zijn gekomen is er een vacuüm ontstaan.Het bestuur van SCH betreurt de gang van zaken. Zowel de betrokkenheid van de club bij de wanordelijkheden en excessen van de afgelopen jaren, alsmede de patstelling die enkele weken geleden ontstond aan welke de club niet meer heeft kunnen ontsnappen.Het bestuur van SCH dankt de KNVB en de gemeente Nijmegen. Beiden hebben de club de afgelopen jaren veel vertrouwen (met name in de vorm van tijd en investeringen in het vrijwilligerskader en het sportpark) gegund op een goede toekomst. Ook wil het bestuur van SCH de FAN, ofwel alle amateurverenigingen in Nijmegen en omstreken, bedanken. In tegenstelling tot de meest gangbare gedachte bestond met hen – zeker op bestuurlijk vlak – vaak gewoon een goede relatie.Het einde van SCH betekent niet het einde van alle bestaande ‘voetbalvriendschappen’ (ontstaan binnen de club, maar ook tussen (leden van) clubs. Voetbalspelend en voetbalminnend Nijmegen komt elkaar op en rondom andere velden natuurlijk gewoon weer tegen. Het bestuur van SCH spreekt dan ook zijn hoop uit dat deze ontmoetingen zullen plaatsvinden met wederzijds respect en bovenal plezier. Want we hebben allemaal gemeen dat we houden van het voetbalspel.

 

Overschrijving voor spelers

Naar alle verwachting zal SCH deze week een officieel schrijven van de KNVB ontvangen waarin het KNVB-lidmaatschap van de club zal worden opgezegd. Vanaf dat moment kunnen spelers overschrijving aanvragen naar andere verenigingen. Hoe dat in zijn werk zal gaan kunnen leden spoedig lezen op deze website.

Luuk Arntz (Speler Zaterdag 1) 

“Waar ik al bang voor was, is uiteindelijk toch gebeurd. De club waar ik 6 seizoenen actief ben geweest, is failliet. Ik kwam als eerste jaars senior terecht bij vv SCH. Met toenmalig trainer Wim Wouterse, heel veel mooie jaren gehad, waaronder 2 keer kampioen geworden. Zelf ben ik 3 keer club topscoorder geworden. SCH voelde voor mij als thuis komen. Het was er altijd super gezellig en mede daardoor ben ik er zolang actief geweest. Nu gaat er een nieuwe periode aanbreken en ga ik opzoek naar een nieuwe club.

Tom Schenk (ex-speler, scheidsrechter en betrokken lid) 

Tom Schenk is als betrokken lid is erg ontdaan door de val van zijn cluppie. Hij is boos en teleurgesteld tegelijk;  “Het probleem ligt dieper dan incident van vijfe elftal bij Germania. Dat was slechts de druppel. Iedereen die het al langer wist of al langer zag aankomen krijgt gelijk. SCH heeft “een spoedig uiteinde” ipv “een voorspoedig uiteinde”. Goede voornemens hadden kunnen leiden tot een succesvol voortbestaan maar nu is het einde nabij. Helaas heeft de verdeeldheid geleid tot de huidige situatie. De ins en outs zal ik u besparen. Wie de schoen past trekken hem aan.”

Schenk vult aan; ” Natuurlijk is dit triest, ik deel dit nu het met pijn in mijn hart.  De spelers en betrokkenen weten dat ik pas geniet als andere genieten. Dat genieten heb ik zeker gedaan de afgelopen jaren als Blauw Jungske. Wel steeds iets minder, maar dat maakt me niet minder trots op die jaren en daarom doet het ook niet minder pijn.  Mooie vriendschappen zijn ontstaan. Mooie resultaten werden er geboekt. Maar ook minder mooie zaken hebben het einde ingeluid……”

©Door de redactie

Meer over deze klasse vind je hier