Update: Samenwerking tussen vv Zeddam en Sint Joris

Precies een jaar geleden besloten de ledenvergaderingen van vv Zeddam en Sint Joris Braamt om te onderzoeken of een eventuele samenwerking kans van slagen zou hebben. Een projectgroep, bestaande uit 3 leden van Sint Joris (Harm Peeters, Ronald Berendsen en Herman Jansen) en 3 leden van vv Zeddam (Wilfried Lubbers, Maarten Vreuls en Ingo Nieling), zijn vervolgens aan de slag gegaan om alle mogelijke geschilpunten te vinden en deze proberen weg te werken. Na 9 maanden kan de conclusie worden getrokken dat er eigenlijk maar weinig beren op de weg waren en dat die vervolgens geen belemmering vormen om een samenwerking aan te gaan. Deze samenwerking werd beklonken tijdens de ledenvergaderingen op 15 januari 2016. Beide verenigingen gingen unaniem akkoord met een samenwerking per seizoen 2016/2017.

Bron: vv Zeddam

Stand in deze klasse hier